Spring over hovedmenu

NYHED / 21-12-2015

Ny ordning sikrer sygedagpenge til alvorligt syge

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag om en ny midlertidig ordning, der skal sikre sygedagpenge til borgere med en livstruende, alvorlig sygdom.

Med en ny midlertidig ordning udvides muligheden for, at personer med en livstruende, alvorlig sygdom kan få ret til sygedagpenge. Det fremgår af et lovforslag, som et bredt flertal i Folketinget i dag har vedtaget.

Den nye ordning er målrettet borgere, der allerede har været sygemeldt og modtaget sygedagpenge i 22 uger inden for ni måneder, og som ved en ny sygemelding har en livstruende, alvorlig sygdom.

Det er forligspartierne bag sygedagpengereformen fra 2013 (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), der er blevet enige om at indføre den midlertidige ordning.

Det vedtagne lovforslag er, med undtagelse af enkelte opdateringer, en genfremsættelse af et lovforslag, som den tidligere regering fremsatte i foråret 2015, og som ikke nåede at blive færdigbehandlet på grund af valget.