Spring over hovedmenu

NYHED / 07-12-2015

Samråd om kønsfordelingen blandt iværksættere

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen er kaldt i samråd om kønsfordelingen og forholdene for iværksættere i Danmark.

Folketingets Ligestillingsudvalg har kaldt beskæftigelsesministeren og erhvervs- og vækstministeren i samråd tirsdag den 15. december 2015 om kønsfordelingen og forholdene for iværksættere i Danmark.

Erhvervs- og vækstministeren Troels Lund Poulsen skal blandt andet redegøre for den nuværende kønsfordeling blandt iværksættere i Danmark, og hvilke initiativer ministeren påtænker at igangsætte for at styrke forholdene for kvindelige iværksættere.

Beskæftigelsesministeren Jørn Neergaard Larsen skal blandt andet redegøre for, hvilke initiativer ministeren påtænker at sætte i gang for at understøtte mulighederne for at stifte familie og holde barselsorlov som iværksætter.