Spring over hovedmenu

NYHED / 15-01-2016

Ledighedsindikatorer for december 2015 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i december 2015 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for december 2015?
I december 2015 var 400 personer - fordelt på 12 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Sammenlignet med samme måned i perioden 2007-2014 er der i år tale om et lidt lavere niveau. 

I december 2015 var der registreret 23.900 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en december måned siden december 2007. 

Cirka 300 personer - fordelt på 29 virksomheder - var i december 2015 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Antallet er under niveauet for december 2014.