Spring over hovedmenu

NYHED / 27-01-2016

Lovforslag om ændring af deltidslov fremsat

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har netop fremsat lovforslaget, som skal sikre, at deltidsloven er i overensstemmelse med EU-direktivet om deltidsarbejde.

Deltidsansatte skal sikres de rettigheder, som de har krav på efter EU-retten. Derfor har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i dag, den 27. januar 2016, fremsat et lovforslag i Folketinget, der skal sikre, at deltidsloven er i overensstemmelse med deltidsdirektivet.

Med lovforslaget vil regeringen sikre, at deltidsansatte ikke forskelsbehandles uberettiget i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Det betyder, at lønmodtagere fremover bliver omfattet af minimumsrettighederne i deltidsloven, hvis de ikke i forvejen er sikret via overenskomster eller rammeaftaler. 

Lovforslaget er fremsat på baggrund af en begrundet udtalelse, som Danmark modtog fra EU-kommissionen i 2013. Her konkluderede Kommissionen blandt andet, at ansatte i undervisningssektoren inden for det kommunale område, der arbejder mindre end otte timer om ugen, havde mindre gunstige vilkår end sammenlignelige fuldtidsansatte – og det strider mod deltidsdirektivet.

Lovforslaget 1. behandles 2. februar og ventes at træde i kraft den 1. april 2016.