Spring over hovedmenu

NYHED / 22-01-2016

Pulje på 5,1 millioner kroner til kurser over seks uger

Det er nu muligt for jobcentrene at søge om tilskud til kurser på positivlisten, som supplerer et seks ugers jobrettet uddannelsesforløb til dagpengemodtagere.

Der er afsat en pulje på 5,1 millioner kroner på Finansloven for 2016, der giver mulighed for at kommunerne kan få finansieret længere uddannelsesforløb – på mere end seks uger – til dagpengemodtagere.

Konkret kan jobcentre søge om midler til at få finansieret kurser på positivlisten, der indgår i et uddannelsestilbud til dagpengemodtagere, som overstiger seks ugers varighed.

Puljen administreres af Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord, som hører under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Tilsagnet om tilskud bliver givet efter først-til-mølle-princippet, og muligheden for at søge ophører, når der ikke er flere midler tilbage i puljen.