Spring over hovedmenu

NYHED / 27-01-2016

Samråd om efterbetaling af sygedagpenge

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og social- og indenrigsminister Karen Ellemann er i kaldt i samråd om efterbetaling af sygedagpenge efter en Højesteretsdom, der ændrede praksis på området og gav mulighed for, at borgere kunne få genoptaget deres sag.

Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesministeren og social- og indenrigsministeren i samråd den 24. februar 2016 om efterbetaling af sygedagpenge, hvor blandt andet Kolding Kommune efterfølgende har undladt at efterbetale til nogle borgere med henvisning til, at sagerne er forældede.

Baggrunden er en dom fra Højesteret af 10. september 2015, der betød, at Ankestyrelsen fastlagde en ny praksis på sygedagpengeområdet: 

Udbetaling af sygedagpenge må ikke længere ophøre automatisk på revurderingstidspunktet efter 22 uger, eller når en af forlængelsesmulighederne ophører. Udbetaling af sygedagpenge må først stoppe, når kommunen har revurderet borgerens sag og har truffet en gyldig afgørelse om, hvad der skal ske med borgeren.

Den nye praksis på området betyder, at borgere, der har fået stoppet udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, kan få genoptaget deres sag.

De to ministre skal blandt andet redegøre for, om de finder det er rimeligt, at Kolding Kommune vil undlade at efterbetale til borgere, der uretmæssigt har fået stoppet sygedagpengene med henvisning til, at deres sag er forældet.