Spring over hovedmenu

NYHED / 11-02-2016

Beskæftigelseseffekterne af en kortere dagpengeperiode

Ledige kommer hurtigere i arbejde, og man kan se den positive effekt allerede efter et halvt års arbejdsløshed. Det viser en ny analyse fra Beskæftigelsesministeriet, der ser på effekterne af den af kortere dagpengeperiode.

Med dagpengereformen fra 2010 blev dagpengeperioden halveret fra fire til to år, og beskæftigelseskravet for genoptjening blev skærpet. Beskæftigelsesministeriet har undersøgt beskæftigelseseffekterne af den kortere dagpengeperiode, hvor der er taget højde for den lempeligere indfasning af reformen.

Analysen forsøger at forbedre tidligere, sammenlignelige analyser på området ved at arbejde med et andet udvalg af ledighedsforløb og afgang fra ledighed. I analysen benyttes også forløb, hvor ledige genindplaceres i deres dagpengeperiode, hvis personen har haft en kortere eller længere periode væk fra ledighed. Samtidig medtages alle afgange. Formålet er at inkorporere den dynamik, der findes i dagpengesystemet, som ofte er kendetegnet ved mange bevægelser ud af og tilbage til ledighed i kortere perioder.

Analysens hovedresultater:  

  • Den toårige dagpengeperiode medfører, at ledige i højere grad afgår til beskæftigelse, og andet end beskæftigelse, end de ville have gjort i en situation med et fireårigt dagpengesystem. 
  • Der er en positiv effekt af den toårige dagpengeperiode på afgangen til beskæftigelse allerede efter et halvt års ledighed. 
  • Mænd reagerer tidligere på reformen end kvinder, men kvinder reagerer lidt kraftigere lige før og i forbindelse med opbrug af den toårige dagpengeperiode. 
  • Unge mellem 25-30 år reagerer kraftigere og tidligere på reformen end ledige mellem 30 og 55 år.

Læs hele analysen (PDF)