Spring over hovedmenu

NYHED / 12-02-2016

Ledighedsindikatorer for januar 2016 er offentliggjort

Antallet af varslingssager, ledige jobopslag og arbejdsfordelinger i januar 2016 er offentliggjort på jobindsats.dk.

Beskæftigelsesministeriet overvåger arbejdsmarkedet gennem tre indikatorer, der giver et aktuelt billede af efterspørgslen efter arbejdskraft. Dermed er det muligt at tage temperaturen på arbejdsmarkedet, før de officielle ledighedstal fra Danmarks Statistik bliver offentliggjort.

De tre indikatorer for udviklingen i ledigheden:

  • Antallet af varslinger og antal personer, der er varslet afskediget ved større afskedigelsessager.
  • Antallet af ledige stillinger på Jobnet.dk.
  • Antallet af arbejdsfordelinger og antal personer på arbejdsfordeling.

Hvad viser de tre indikatorer for januar 2016?
I januar 2016 var 630 personer - fordelt på 22 virksomheder - omfattet af en varsling om afskedigelse i forbindelse med en større fyringsrunde. Sammenlignet med samme måned i perioden 2007-2015 ligger niveauet i år lidt under de øvrige år. 

I januar 2016 var der registreret 27.600 ledige stillinger på Jobnet. Det er det højeste niveau for en januar måned siden januar 2008. 

Cirka 300 personer - fordelt på 31 virksomheder - var i januar 2016 omfattet af en arbejdsfordeling med supplerende dagpenge i op til 13 uger. Det er lidt flere end i december 2015 , men færre sammenlignet med samme måned sidste år.