Spring over hovedmenu

NYHED / 26-02-2016

Lovforslag: Overflytning af opgaver til ATP

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har i dag fremsat to lovforslag om at overflytte opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP.

Sagsbehandlingsopgaverne i Arbejdsskadestyrelsen skal overflyttes til ATP. Det har regeringen besluttet som følge af udspillet Bedre Balance, og derfor har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen i dag, den 26. februar 2016 fremsat to lovforslag.

Overflytningen af opgaverne til ATP sker ved en samlet lovpakke, der indebærer en ny hovedlov og følgelovgivning med tekniske ændringer.

Med hovedloven vil regeringen oprette en ny selvejende institution med navn Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fremover overtage alle Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme.

Følgeloven indeholder konsekvensændringer i blandt andet arbejdsskadesikringsloven og skal sikre, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i forhold til personskader lovmæssigt overflyttes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Overflytningen af området har kun betydning for myndighedsansvaret og varetagelsen af opgaven. Der sker ikke ændringer af tilskadekomnes og forsikringsselskaberne rettigheder og pligter.

Lovforslaget 1. behandles den 3. marts 2016 og ventes at træde i kraft den 1. juli 2016, hvis Folketinget bakker op om forslaget.