Spring over hovedmenu

NYHED / 11-02-2016

Pulje: Virksomhedsrettet indsats til udviklingshæmmede

En pulje på 10,5 millioner kroner skal støtte projekter, der sikrer, at udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede forløb.

Med aftalen om udmøntning af satspuljen for 2015 blev der afsat midler til en pulje, der skal understøtte udsatte gruppers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Fra puljen er der afsat 10,5 millioner kroner i 2016 til projekter, hvor udviklingshæmmede kommer i virksomhedsrettede kontanthjælps- og ressourceforløb.

Puljen administreres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og ansøgningsfristen er fredag den 3. marts 2016 klokken 12.