Spring over hovedmenu

NYHED / 05-02-2016

Status på kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen

Kommunernes implementering af kontanthjælpsreformen er blevet evalueret ca. et år efter, at reformen trådte i kraft. Evalueringen viser, at kommunerne på en række områder ikke lever op til de krav, der stilles i reformen.

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014 og indebar en stor omlægning af hele indsatsen på kontanthjælpsområdet med øget fokus på en aktiv indsats. Unge under 30 år uden uddannelse skal først og fremmest have en indsats, der kan få dem i gang med en uddannelse, og udgangspunktet for personer over 30 år er, at de skal have en virksomhedsrettet indsats. 

Kommunernes implementering af reformen er blevet evalueret ca. et år efter, at reformen trådte i kraft. Evalueringen viser helt overordnet, at kommunerne har prioriteret og er nået længst med implementeringen af den aktive indsats på ungeområdet. Samtidig viser evalueringen, at kommunerne på en række områder ikke lever op til de krav, der stilles i reformen.

Kommunerne peger selv på, at de er længst med implementeringen af blandt andet nytteindsats til åbenlyst uddannelsesparate og jobparate, uddannelsespålæg til unge samt mentorindsats til aktivitetsparate. 

På den baggrund indskærper Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering nu over for kommunerne, at de skal have fokus på at give den rette indsats og leve op til reglerne, så kontanthjælpsmodtagere får den indsats, de har krav på.