Spring over hovedmenu

NYHED / 18-03-2016

Deltidsansattes rettigheder sikres

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget lovforslaget, som skal sikre, at deltidsloven er i overensstemmelse med EU-direktivet om deltidsarbejde.

Folketinget har, den 17. marts 2016, vedtaget et lovforslag, som betyder, at deltidsansatte sikres de rettigheder, som de har krav på efter EU-retten.

Deltidsdirektivet betyder, at deltidsansatte ikke må forskelsbehandles uberettiget i forhold til sammenlignelige fuldtidsansatte. Lovforslaget sørger for, at alle lønmodtagere fremover omfattes af minimumsrettighederne i deltidsloven, hvis de ikke i forvejen er sikret via overenskomster eller rammeaftaler.  

Lovforslaget blev fremsat på baggrund af en begrundet udtalelse, som Danmark modtog fra EU-kommissionen i 2013. 

Lovforslaget træder i kraft den 1. april 2016.