Spring over hovedmenu

NYHED / 08-03-2016

Fortsat muligt at sige nej til lægebehandling

Forsøgsordningen med mulighed for at afvise ordineret lægebehandling, uden at borgeren dermed mister sit forsørgelsesgrundlag, bliver forlænget i tre år. Det fremgår af et lovforslag, der netop er sendt i høring.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har fået opbakning fra forligskredsen bag sygedagpengereformen til at forlænge forsøgsordningen med mulighed for at sige nej til lægebehandling, uden at det får ydelsesmæssige konsekvenser.

Forsøgsordningen, som udløber 1. juli 2016, giver borgere mulighed for at afvise ordineret lægebehandling, som den pågældende er utryg ved og ikke ønsker, uden at det får betydning for hverken retten til sygedagpenge og ressourceforløbsydelse eller for kommunernes vurdering af, om borgeren skal tilkendes førtidspension eller fleksjob.

Samtidig indebærer den nuværende ordning, at hvis en borger afviser lægebehandling, skal sagen forelægges regionens kliniske funktion, som skal vurdere, om der kan anbefales en anden behandling. Borgeren har dog også mulighed for at afvise den.

Forligskredsen bag sygedagpengereformen er enige om at forlænge ordningen i tre år, og at den nye forsøgsperiode skal bruges til at afprøve en forenklet model, hvor det alene er regionens sundhedskoordinator – frem for hele den klinisk funktion – der bliver inddraget, når en borger afviser behandling.

Lovforslaget, der forlænger forsøgsperioden frem til 1. juli 2019, er netop sendt i høring med høringsfrist den 30. marts 2016. Lovforslaget ventes at blive fremsat i Folketinget i løbet af april måned.