Spring over hovedmenu

NYHED / 31-03-2016

Lovforslag om overflytning af opgaver fremsat

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har fremsat to lovforslag som følge af regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser Bedre Balance.

Som følge af udspillet Bedre Balance, ønsker regeringen, at opgaver i Statens Administrations Finansservicecenter flyttes til Udbetaling Danmark, og opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen overflyttes til ATP. Derfor har Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, den 30. marts 2016, fremsat to lovforslag.

De opgaver, der skal flyttes fra Statens Administrations Finansservicecenter til Udbetaling Danmark, er blandt andet administration af tilbagebetaling af studielån, beregning af tjenestemandspensioner og statslige tilskudsordninger.

Lovforslaget om at overflytte opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til ATP er en del af en samlet lovpakke. Forslaget indebærer, at sagsbehandling af personskader i Grønland overflyttes til en ny selvejende institution med navn Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der administreres af ATP. Der sker ikke ændringer af tilskadekomnes og forsikringsselskabernes rettigheder og pligter. 

Begge lovforslag 1. behandles den 5. april 2016.

Læs L151 på Folketingets hjemmeside
Læs L152 på Folketingets hjemmeside
Læs mere om overflytning af opgaver til ATP