Spring over hovedmenu

NYHED / 02-03-2016

Mindre bureaukrati i sager om førtidspension

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har netop fremsat et lovforslag, der forenkler kommunernes behandling af sager om førtidspension.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob er enige om, at rehabiliteringsteamet ikke længere behøver at behandle åbenlyse sager om førtidspension. Det skal give kommunerne mulighed for at fjerne unødigt bureaukrati og forkorte sagsbehandlingstiderne.

Undtagelsen af åbenlyse sager fra forelæggelse i rehabiliteringsteamet, bliver udmøntet i et lovforslag, L 145, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen netop har fremsat i Folketinget.

De åbenlyse sager drejer sig om ansøgningssager, hvor kommunen ikke er i tvivl om, at borgeren opfylder betingelserne for at få tilkendt førtidspension, samt de sager, hvor kommunen vurderer, at borgeren er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen.

Med lovforslaget får kommunalbestyrelsen dermed mulighed for at træffe afgørelse i åbenlyse sager om førtidspension, uden at sagen først skal behandles af rehabiliteringsteamet. Sundhedskoordinatoren fra regionenes kliniske funktion skal dog fortsat udtale sig i nogle af sagerne om tilkendelse af førtidspension, inden kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelsen.

Lovforslaget ændrer ikke ved kriterierne for, hvem der kan få tilkendt førtidspension.
Lovforslaget ventes at blive 1. behandlet den 15. marts og træde i kraft den 1. juni 2016. Ansøgninger om førtidspension indgivet før 1. juni bliver ikke omfattet af de nye regler.