Spring over hovedmenu

NYHED / 14-03-2016

Ny forskningsenhed om adfærdsøkonomi og nudging

Beskæftigelsesministeriet søger forskningsmiljøer, der er interesserede i at stå i spidsen for en ny forskningsenhed for adfærdsøkonomi og nudging i beskæftigelsesindsatsen.

Beskæftigelsesministeriet ønsker at understøtte etableringen af en ny forskningsenhed inden for adfærdsøkonomi og nudging i beskæftigelsesindsatsen. På den baggrund søger Beskæftigelsesministeriet forskningsmiljøer, der er interesserede i at være vært for den nye forskningsenhed. 

Beskæftigelsesministeriet vil i første omgang udvælge et eller flere forskningsmiljøer, som ministeriet vil indlede en dialog med om placeringen af forskningsenheden. Udvælgelsen sker på baggrund af en vurdering af forskningsmiljøernes forskningskompetencer og relevansen af forskningsmiljøets faglige profil.

Kriterierne for den endelige tildeling af bevillingen vil være en kombination af vurderingen af forskningsmiljøernes faglige kompetencer og af kvaliteten og relevansen af den projektbeskrivelse, der udarbejdes i dialogfasen.

Målet er, at der bliver indgået en kontrakt om etablering af forskningsenheden i løbet af foråret 2016.

Interessetilkendegivelser skal sendes til jlb@bm.dk og skal være ministeriet i hænde senest 4. april 2016 kl. 12.

Læs mere om interessetilkendegivelsen (PDF)

Læs opgavebeskrivelsen for forskningsenheden (PDF)