Spring over hovedmenu

NYHED / 17-03-2016

Status på danskernes sygefravær

Ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø præsenterer de nyeste register- og spørgeskemadata om sygefraværet blandt lønmodtagere i Danmark.

Forskere på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) giver i en ny rapport et overblik over danskernes sygefravær, og hvordan sygefraværet har udviklet sig over tid, både generelt og for forskellige grupper af lønmodtagere.

Blandt hovedresultaterne er, at det kortvarige sygefravær på under otte dage udgør næsten halvdelen af det samlede sygefravær blandt lønmodtagere i Danmark i perioden fra 2010 til 2013, mens det langvarige sygefravær på over 30 dage udgør 38 procent.

Godt fem procent af lønmodtagerne er sygemeldt i mere end 30 dage i løbet af et år, og knap hver tredje lønmodtager har intet sygefravær i løbet af et år.

Set over tid toppede sygefraværet i Danmark omkring 2006 og 2007, og siden er sygefraværet faldet.