Spring over hovedmenu

NYHED / 09-03-2016

To ministre i samråd om kontanthjælpsloftet

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen og social- og indenrigsminister Karen Ellemann er kaldt i samråd om konsekvenserne af lovforslaget, der blandt andet indfører et nyt kontanthjælpsloft og 225 timers regel.

Beskæftigelsesudvalget har kaldt både beskæftigelsesministeren og social- og indenrigsministeren i samråd om lovforslaget L 113. Samrådet holdes mandag den 14. marts – dagen før lovforslaget bliver 2. behandlet.

De to ministre skal blandt andet forholde sig til konsekvenserne af lovforslaget på det sociale område med særlig fokus på, om lovforslaget vil skabe flere udsættelser og mere hjemløshed i Danmark. I forlængelse heraf skal ministrene redegøre for, om regeringen har iværksat tilstrækkelige tiltag, der sikrer et mere rummeligt arbejdsmarked, og at ingen mister deres hjem som følge af lovforslaget. Endelig skal de to ministre også redegøre for, om lovforslaget tager tilstrækkeligt hensyn til mennesker med handicap.