Spring over hovedmenu

NYHED / 15-03-2016

Travl dag i Folketinget

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen får en travl dag i Folketinget i dag. Tre lovforslag på beskæftigelsesområdet skal behandles, og derudover er der både en forespørgselsdebat og samråd om kontanthjælpsloftet.

Tre lovforslag på beskæftigelsesområdet er på programmet i Folketinget i dag. Det drejer sig om 2. behandling af L 113, der indfører et kontanthjælpsloft og en 225 timers regel. I forbindelse med 2. behandlingen fremsætter regeringen blandt andet et ændringsforslag, hvor flere grupper af handicappede med et særligt boligbehov bliver undtaget for kontanthjælpsloftet. 

Ligeledes bliver L 106 om ændring af deltidsloven 2. behandlet. Med lovforslaget sikres det, at deltidsloven er i overensstemmelse med EU-direktivet om deltidsarbejde. Endelig 1. behandles L 145, der forenkler kommunernes behandling af sager om førtidspension. 

Find L 106 på Folketingets hjemmeside
Find L 113 på Folketingets hjemmeside
Find L 145 på Folketingets hjemmeside

Forespørgsel og samråd om kontanthjælpsloft
På programmet er også forespørgsel F 22 om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen. Ved forespørgslen skal ministeren redegøre for, hvilke individuelle og samfundsmæssige konsekvenser indførslen af kontanthjælpsloft og 225 timers regel får.

Læs mere om forespørgselsdebatten

Dagen byder yderligere på et samråd i Beskæftigelsesudvalget om kontanthjælpsloftet, hvor beskæftigelsesministeren er indkaldt. Udvalget ønsker at drøfte L 113 på baggrund af 2. behandling af lovforslaget.

Læs mere om samrådet