Spring over hovedmenu

NYHED / 07-04-2016

Arbejdsgruppe om selvstændige: Medlemmer til følgegruppe er udpeget

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har udpeget seks personer fra arbejdsmarkedets parter til en følgegruppe, der skal indgå i arbejdsgruppen om selvstændige i dagpengesystemet.

Regeringen nedsatte i februar 2016 en arbejdsgruppe, der skal se på selvstændige i dagpengesystemet. Arbejdsgruppen består af en embedsmandsgruppe samt en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

På arbejdstagersiden er LO, FTF og AC hver blevet bedt om at indstille et medlem til følgegruppen, og på arbejdsgiversiden er det DA, KL og Danske Regioner, der hver er blevet bedt om at indstille et medlem.

På baggrund af indstillingerne har beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen netop udpeget de seks personer, der skal repræsentere parterne i følgegruppen. De seks personer er: 

  • Ejner K. Holst, næstformand i LO
  • Torben D. Jensen, konsulent i FTF
  • Jens Mølbach, sekretariatschef i AC
  • Erik Simonsen, underdirektør i DA
  • Jan Olsen, konsulent i KL
  • Rikke Margrethe Friis, cheføkonom og vicedirektør i Danske Regioner

Dagpengereglerne for selvstændige, freelancere og honorarlønnede udestod, da regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i oktober 2015 indgik aftale om et nyt dagpengesystem. Aftalepartierne var derfor enige om at følge Dagpengekommissionens anbefaling og nedsætte en arbejdsgruppe til at se på det komplekse område.

Arbejdsgruppen skal afslutte sit arbejde og afrapportere til regeringen i 1. halvår af 2017. Afrapporteringen skal indeholde konkrete anbefalinger til et fremtidigt dagpengesystem for selvstændige, honorarlønnede og freelancere, som samlet skal være provenuneutrale.

Læs kommissorium for arbejdsgruppen for arbejdsgruppe om selvstændige i dagpengesystemet (PDF)