Spring over hovedmenu

NYHED / 18-04-2016

Effektanalyse: Virksomhedspraktik virker

Ledige kontanthjælpsmodtagere kommer hurtigere i job, når de deltager i virksomhedspraktik, viser en ny effektanalyse fra Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af privat og offentlig virksomhedspraktik for kontanthjælpsmodtagere, der er over 29 år.

Analysen viser helt overordnet, at både privat og offentlig virksomhedspraktik medfører, at kontanthjælpsmodtagere i gennemsnit kommer hurtigere i beskæftigelse. Særligt virksomhedspraktik i en privat virksomhed øger sandsynligheden for at afgå til beskæftigelse.

Afgangsraten til beskæftigelse øges med knap 84 pct. efter et afsluttet praktikforløb i en privat virksomhed, mens et praktikforløb i en offentlig virksomhed øger afgangsraten med knap 65 pct. Til sammenligning øger andre aktiveringsindsatser i gennemsnit afgangsraten med knap 27 pct., efter aktiveringsindsatsen er afsluttet. 

Den private ordning har også en positiv effekt på afgangen til beskæftigelse under selve praktikforløbet, og ikke kun når praktikforløbet er afsluttet, som det gør sig gældende for den offentlige ordning.

I analysen illustreres effekterne også på en anden måde: For de kontanthjælpsmodtagere, der deltog i privat virksomhedspraktik, var 40 pct. kommet i arbejde efter 93 ugers ledighed. I fravær af privat virksomhedspraktik ville sammenlignelige personer først være kommet i job efter 156 ugers ledighed.

For de kontanthjælpsmodtagere, der deltog i offentlig virksomhedspraktik, var 40 pct. kommet i job efter 156 ugers ledighed. I fravær af offentlig virksomhedspraktik ville sammenlignelige personer først være kommet i job efter 208 ugers ledighed.

Analysen bekræfter billedet af, at virksomhedsrettede indsatser virker, og dokumenterer som noget nyt, at virksomhedspraktik generelt har så positive effekter for kontanthjælpsmodtagere over 29 år. Modsat offentligt løntilskud for stærkere ledige i dagpengesystemet, så viser analysen også, at virksomhedsrettede indsatser i offentlige virksomheder har bedre effekter for målgruppen.

Fakta om virksomhedspraktik

Som en del af den aktive beskæftigelsesindsats kan kommunen tilbyde kontanthjælpsmodtagere et praktikforløb hos enten en offentlig eller privat virksomhed. Formålet er at give kontanthjælpsmodtageren nye erfaringer, samt faglige og sociale kompetencer, der kan forbedre personens udgangspunkt for at finde et job. 

Et praktikforløb varer som udgangspunkt fire uger for jobparate kontanthjælpsmodtagere, mens aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere kan være i virksomhedspraktik i op til 13 uger, dog med mulighed for forlængelse i op til 26 uger.

Under praktikperioden udbetaler kommunen kontanthjælp til kontanthjælpsmodtageren. Praktikforløbet medfører derfor ingen lønomkostninger for virksomheden.

Effektanalyse af virksomhedspraktik (PDF)