Spring over hovedmenu

NYHED / 04-04-2016

Kontanthjælpsreform med lavere ydelser har positive effekter for unge

Uddannelseshjælp på SU-niveau til unge har haft den ønskede effekt. Den lavere ydelse får flere unge i job eller uddannelse og væk fra kontanthjælpssystemet.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt effekterne af kontanthjælpsreformen for unge mellem 25 og 29 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. De 25-29-årige uden uddannelse blev i forbindelse med reformen sat ned i ydelse – fra kontanthjælp på voksensats til uddannelseshjælp på SU-niveau.

I effektanalysen undersøges det, hvordan de unge reagerer, når de overgår fra kontanthjælp til uddannelseshjælp. Det sker ved at følge en gruppe unge, der kom ind i kontanthjælpssystemet, inden reformen trådte i kraft, og som i løbet af ledighedsforløbet får deres ydelse reduceret som følge af reformen.

Med udgangspunkt i de unge, der blev ledige i 2013, viser analysen, at omkring 20 pct. flere unge kommer i arbejde eller uddannelse, end hvis der ikke havde været en reform. Generelt er der en signifikant positiv effekt af reformen, som viser sig i måneden op til og månederne efter, at reformen trådte i kraft. Samtidig viser resultaterne, at effekten er størst i de første måneder efter ydelsesnedsættelsen.

Analysen viser også som noget nyt på området, at både unge, som har været relativt længe i kontanthjælpssystemet, og unge, der kun har været i systemet i kort tid, reagerer positivt på reformen og kommer i højere grad i beskæftigelse eller uddannelse, end før reformen. Men effekten er dog størst for unge, der har været ledige i kortest tid.

Fakta om kontanthjælpsreformen

Kontanthjælpsreformen trådte i kraft 1. januar 2014. For de 25- til 29-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse medførte reformen, at de blev omfattet af et uddannelsespålæg, som før reformen kun omfattede unge under 25 år. Samtidig blev kontanthjælpen afskaffet for unge mellem 25 og 29 år uden uddannelse og erstattet af uddannelseshjælp, der følger satsen for SU.

Aktivitetsparate unge, der ikke umiddelbart er klar til at gå i gang med en uddannelse, har ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i en aktiv indsats eller modtager mentorstøtte. Uddannelseshjælp inkl. aktivitetstillæg svarer til kontanthjælpen på voksensats.

Læs analyse (PDF)