Spring over hovedmenu

NYHED / 27-04-2016

Lovforslag: Nyt og tryggere dagpengesystem øger incitamentet til at arbejde

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har netop fremsat lovforslaget, der udmønter aftalen om et tryggere dagpengesystem samt tillægsaftalen om supplerende dagpenge.

Med lovforslaget L 181, der i dag, 27. april, er fremsat i Folketinget, indføres der et fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, hvor udbetaling af dagpenge bliver månedsbaseret.

Lovforslaget udmønter den politiske aftale om et tryggere dagpengesystem samt tillægsaftalen om supplerende dagpenge og overskydende timer. Begge aftaler blev indgået af regeringen, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti i slutningen af 2015. Efterfølgende har Radikale Venstre tilsluttet sig aftalerne.

Formålet med lovforslaget er at styrke lediges incitament til at tage arbejde i løbet af dagpengeperioden - også af kortere varighed og til lavere løn – så færre mennesker opbruger retten til dagpenge. Konkret sikres det blandt andet ved at give ledige mulighed for fleksibel genoptjening af op til et års ekstra dagpengeret. 

Lovforslaget skal også øge trygheden på det danske arbejdsmarked samt sikre ro og stabilitet på dagpengeområdet til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere.

Lovforslaget bliver 1. behandlet den 3. maj 2016.

Centrale dele i lovforslaget
Lovforslaget indeholder en række hovedpunkter:

 • Beskæftigelseskonto med fleksibel genoptjening. 
 • Optjening af dagpengeret baseret på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet.
 • Genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode og den nye fleksible genoptjening vil være timebaseret.
 • Forbrug af dagpengeret skal fremover beregnes i timer frem for uger. 
 • Ny metode for satsberegning. 
 • Karensdage ved høj ledighed. 
 • Dimittendsatsen nedsættes til 71,5 pct. af højeste dagpengesats for ikke-forsørgere. Dimittendsats for forsørgere vil være på 82 pct. af højeste dagpengesats.
 • Antallet af G-dage harmoniseres til to dage. 
 • Reduktion af dagpengeperioden for personer med omfattende brug af dagpengesystemet. 
 • Reglerne om overskydende timer afskaffes. 
 • Der indføres en ugebaseret model for supplerende dagpenge sammen med det månedsbaserede dagpengesystem.

Lovforslaget udmønter også en række mindre ændringer i dagpengesystemet, som Dagpengekommissionen har anbefalet:

 • Særreglerne for dagpenge til førtidspensionister afskaffes. 
 • Folkepensionister får mulighed for et særligt seniormedlemskab af en arbejdsløshedskasse.
 • Reduktion i omfanget af gyldige grunde for selvforskyldt ledighed.
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af referenceperioden.
 • Reduktion i antallet af muligheder for forlængelse af optjeningsperioden.
 • Reduktion i antallet af muligheder for optjening med andet end løntimer. 
 • Automatisk omforsikring fra deltidsforsikret til fuldtidsforsikret.

Træder i kraft 2. januar 2017
Lovforslaget træder i kraft den 2. januar 2017. De elementer i det nye dagpengesystem, som kræver digitalisering og ny IT-understøtning, ventes at træde i kraft den 1. juli 2017.

Ændringerne af G-dage samt den fulde ændring af reglerne om supplerende dagpenge træder dog først fuldt ud i kraft efter et folketingsvalg på grund af gældende forligsbindinger.

Læs lovforslaget L 181

Aftale om et tryggere dagpengesystem (PDF)

Aftale om supplerende dagpenge og overskydende timer (PDF)

Dagpengekommissionens hovedrapport med anbefalinger (PDF)