Spring over hovedmenu

NYHED / 25-04-2016

Ny pulje skal udbrede brobygningsforløb til flere kommuner

Erhvervsskoler og kommuner kan frem til 1. september 2016 søge om støtte til at implementere brobygningsforløb til unge i kontanthjælpssystemet. Der holdes tre informationsmøder om puljen i juni.

Med satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat 30 millioner kroner til at udbrede brobygningsforløb til flere kommuner. 

Et brobygningsforløb er et særligt tilrettelagt forløb for unge i kontanthjælpssystemet, der har brug for en indsats til at komme ordentligt i gang med en erhvervsuddannelse. I brobygningsforløbet kommer de unge blandt andet ud i et rigtigt uddannelsesmiljø, får læse-skrive-regne kurser, hjælp til at finde en praktikplads og fastholdelsesstøtte. 

Baggrunden for at udbrede brobygningsforløb er, at brobygningsforløb har signifikant positive effekter og får flere unge i gang med en uddannelse. Det viser en fornylig offentliggjort effektevaluering af et tidligere projekt om brobygningsforløb.

Læs mere om effektevalueringen

Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der sammen udbyder puljen til udbredelse af brobygningsforløb. Puljen skal understøtte, at brobygningsforløb etableres og forankres i endnu flere kommuner, og at kommunerne anvender brobygning som førstevalg til unge, der er uddannelsesparate.

Ansøgningsfrist er den 1. september 2016, og projektperioden løber fra 1. oktober 2016 til 31. december 2017.

Informationsmøder
Der afholdes informationsmøder for erhvervsskoler og jobcentre i juni måned:

  • 1. juni 2016 på Scandic Vest i Aarhus, kl. 9.30-12.30.
  • 2. juni 2016 på Glostrup Park Hotel i Glostrup, kl. 9.00-12.00.
  • 6. juni 2016 på Scandic i Kolding kl. 9.30-12.30.

Fristen for tilmelding til informationsmøderne er fredag den 20. maj 2016. 

Læs mere om puljen til udbredelse af brobygningsforløb