Spring over hovedmenu

NYHED / 13-04-2016

Praksisundersøgelse ser på sygedagpengeregel om uarbejdsdygtighed

Når kommunerne vurderer, om en borger er berettiget til sygedagpenge ud fra § 7 om uarbejdsdygtighed, er 85 procent af afgørelserne korrekte. Det viser en ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, der samtidig giver anledning til ny vejledning på området.

Det er en forudsætning for at være berettiget til sygedagpenge, at man er uarbejdsdygtig efter sygedagpengelovens § 7. Ankestyrelsen har undersøgt, hvordan kommunerne anvender den særlige sygedagpengeregel i praksis, og har haft fokus på, om sagerne har været tilstrækkeligt belyst.

Praksisundersøgelsen blev sat i værk i foråret 2015 af den tidligere beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen efter kritik fra fagforeninger om, at kommuner spekulerer i at raskmelde borgere efter § 7.
Praksisundersøgelsen omfatter 115 sager fra 16 kommuner og viser, at 85 procent af afgørelserne, der er truffet efter § 7, overholder betingelserne i sygedagpengeloven. På den baggrund konkluderer Ankestyrelsen, at kommunerne overordnet set træffer rigtige afgørelser.

Det fremgår også, at 10 pct. af sagerne ville være ændret, hvis borgerne havde klaget over afgørelserne, mens 5 pct. af sagerne ville være hjemvist til fornyet behandling, fordi der mangler relevante oplysninger fra lægen.

Ny vejledning om § 7-afgørelser
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udarbejder på baggrund af praksisundersøgelsen en særskilt vejledning om reglerne i sygedagpengelovens § 7, der bliver sendt ud til kommunerne.

Kommunerne får også tilsendt anbefalingerne fra Ankestyrelsen, der har fokus på, at kommunerne skal indhente relevante oplysninger om borgernes tilstand, inden der træffes afgørelse om borgeren er berettiget til sygedagpenge.

Ankestyrelsen har sideløbende gennemført en kvalitativ undersøgelse af kommunernes sagsbehandling i konkrete sager, hvor der er truffet afgørelse om uarbejdsdygtighed efter § 7. Formålet har været at indsamle gode eksempler og dermed give inspiration til, hvordan sagsgangene kan tilrettelægges.

Ankestyrelsens praksisundersøgelse

Ankestyrelsens kvalitative undersøgelse