Spring over hovedmenu

NYHED / 30-04-2016

Reformen virker efter hensigten

Udsatte borgere får i dag oftere en aktiv indsats frem for en passiv pension. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser et markant ryk fra førtidspension til ressourceforløb.

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt udviklingen i tilgangen til førtidspension, fleksjobordningen og ressourceforløb før og efter, at reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft den 1. januar 2013.

Før reformen og indførelsen af ressourceforløb fik 1.740 personer i gennemsnit tilkendt førtidspension eller fleksjob hver måned. Efter reformen er tilgangen til de tre ordninger i gennemsnit 1.960 personer pr. måned.

Den samlede tilgang er dermed ikke ændret væsentligt efter reformen. Det er til gengæld fordelingen i tilgangen til førtidspension, ressourceforløb og fleksjobordningen. I dag visiteres en langt større andel borgere til ressourceforløb og fleksjob, og langt færre tilkendes førtidspension.

Som det ses af tabel 1, udgjorde førtidspension godt 70 pct. af den samlede tilgang før reformen, men kun godt 30 pct. efter reformen. Andelen, der tilgår fleksjobordningen, er nogenlunde på samme niveau før og efter reformen. Den lavere tilgang til førtidspension svarer derfor nogenlunde til den tilgang, der har været til ressourceforløb.

Udviklingen i den samlede tilgang dækker over, at tilgangen til førtidspension er blevet halveret, og at flere borgere visiteres til en mere aktiv indsats.  

Tabel 1. Tilgang til førtidspension og fleksjobordning og påbegyndte ressourceforløb

  Nov. 2011 - okt. 2012 Sep. 2014 - aug. 2015
  Antal personer pr. måned Antal personer pr. måned
Førtidspension 1.260 600
Fleksjobordning 480 550
Ressourceforløb - 810
I alt 1.740 1.960

Fakta om reform

Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft 1. januar 2013. Reformen indebærer, at personer under 40 år ikke længere kan få tilkendt førtidspension, medmindre det er åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle deres arbejdsevne. I stedet får udsatte borgere en individuel og tværfaglig indsats i et ressourceforløb med henblik på at udvikle deres arbejdsevne og hjælpe dem på vej mod job eller uddannelse.

Samtidig blev fleksjobordningen målrettet, så den i højere grad er blevet en mulighed for personer med en meget begrænset arbejdsevne.

Analyse: Flere skifter ledighedsydelse ud med fleksjob (PDF)