Spring over hovedmenu

NYHED / 02-04-2016

Socialøkonomiske virksomheder: Parterne enige om løsning

Parterne på arbejdsmarkedet er blevet enige om en løsningmodel for en forsøgsordning for førtidspensionister i løntilskud.

En forsøgsordning, som giver private virksomheder mulighed for at dispensere fra rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskudsjob, forlænges nu til udgangen af 2018. Det er resultatet af en ny aftale, som arbejdsmarkedets parter (LO, DA, KL) netop har indgået.

Aftalen betyder blandt andet, at førtidspensionister, der er ansat i løntilskud i socialøkonomiske virksomheder som følge af forsøgsordningen, nu kan fortsætte deres ansættelse. Samtidig har virksomhederne mulighed for at ansætte nye førtidspensionister i løntilskud med dispensation fra rimelighedskravet, så endnu flere kan få glæde af ordningen.

Den tre årlige forlængelse af forsøgsordningen skal også sikre, at der er tilstrækkelig tid til at analysere og udarbejde en mere permanent løsning for førtidspensionister i løntilskud. Parterne er med aftalen her enige om en række grundprincipper, hvor der blandt andet lægges op til, at løsningen skal indebære en markant lempelse af rimelighedskravet for førtidspensionister i løntilskud ansat ved registrerede socialøkonomiske virksomheder.

Aftaletekst mellem LO, DA og KL (PDF)