Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2016

Tillæg til trepartsaftale: Bonus til virksomheder for at tage udsatte unge i praktik

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at der skal indføres en bonusordning til private virksomheder, der tager EGU-elever i praktik. Bonusordningen indføres parallelt med den nye integrationsbonus i trepartsaftalen.

Med trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at indføre en bonusordning til private virksomheder, der ansætter flygtninge og familiesammenførte i ordinær ustøttet beskæftigelse eller i IGU-forløb.

Samtidig har det været vigtigt for regeringen og arbejdsmarkedets parter, at den styrkede indsats for flygtninge og familiesammenførte ikke sker på bekostning af andre gruppers muligheder for varig tilknytning til det danske arbejdsmarked.

På den baggrund er regeringen og arbejdsmarkedets parter efterfølgende blevet enige om, at der skal indføres en parallel bonusordning til private virksomheder for EGU-forløb, der er målrettet udsatte unge.

Bonusordningen indebærer, at private virksomheder kan modtage en bonus på 20.000 kroner, når de har haft en EGU-elev i praktik i seks måneder, og at de kan modtage ekstra 20.000 kroner, når EGU-forløbet er afsluttet.

Bonusordningen for EGU-forløb indføres som et forsøg i perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.

Læs tillægsaftale (PDF)