Spring over hovedmenu

NYHED / 26-04-2016

Vedtaget: Opgaver overflyttes til ATP

Opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen skal overflyttes til ATP. Det fremgår af to lovforslag, som et bredt flertal i Folketinget netop har vedtaget.

Et bredt flertal i Folketinget har i dag, den 26. april 2016, vedtaget to lovforslag, hvormed sagsbehandlingsopgaverne i Arbejdsskadestyrelsen overflyttes til ATP. 

Overflytningen af opgaverne til ATP sker ved en samlet lovpakke, der indebærer en ny hovedlov og følgelovgivning med tekniske ændringer.

Med hovedloven bliver der oprettet en ny selvejende institution med navn Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der skal administreres af ATP. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fremover overtage alle Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme.

Følgeloven indeholder konsekvensændringer i blandt andet arbejdsskadesikringsloven og skal sikre, at Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver i forhold til personskader lovmæssigt overflyttes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Overflytningen af området har kun betydning for myndighedsansvaret og varetagelsen af opgaven. Der sker ikke ændringer af tilskadekomnes og forsikringsselskaberne rettigheder og pligter.

Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Læs L141 på Folketingets hjemmeside

Læs L140 på Folketingets hjemmeside