Spring over hovedmenu

NYHED / 26-05-2016

Arbejdstilsynets redegørelse om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen har modtaget Siemens-redegørelsen fra Arbejdstilsynet. Redegørelsen er netop gennemgået for Beskæftigelsesudvalget og oversendt til Folketinget.

Redegørelsen om arbejdsmiljøforholdene på Siemens Wind Power, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen bad Arbejdstilsynet om at udarbejde, er nu færdig.

Arbejdstilsynet har gennemgået redegørelsen og dens konklusioner for Folketingets Beskæftigelsesudvalg. Redegørelsen er samtidig blevet oversendt til Folketinget.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Det er en alvorlig sag, at så mange er blevet syge af at gå på arbejde på Siemens, og for den enkelte medarbejder er det naturligvis en stor belastning.

- Redegørelsen om Siemens-sagen viser, at Arbejdstilsynet grundlæggende har levet op til sin tilsynsforpligtelse, og den viser, at der ikke er konstateret systematiske overtrædelser af arbejdsmiljøloven på Siemens. Når det er sagt, viser redegørelsen også, at der er behov for at stramme op på en række forhold.

- Arbejdstilsynet har ikke været gode nok til at bruge og reagere på oplysninger om anmeldte erhvervssygdomme i forhold til de certificerede virksomheder. Jeg har derfor indskærpet over for Arbejdstilsynet, at det skal ske fremover – også for virksomheder med en såkaldt Krone-smiley.

- Der har været et stort antal arbejdsskader knyttet til epoxy, og det er først og fremmest Siemens’ ansvar. Arbejdet med epoxy skal foregå på en sikker måde ude på den enkelte virksomhed, og derfor nedsætter jeg nu en arbejdsgruppe med eksperter, arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet, som skal vurdere, om der er behov for yderligere tiltag, der kan sikre det.

- Derudover indkalder jeg partierne bag arbejdsmiljøaftalen for at drøfte, om reglerne for virksomheder med krone-smiley skal strammes, så kun virksomheder med helt styr på arbejdsmiljøet får tildelt en krone-smiley.