Spring over hovedmenu

NYHED / 24-05-2016

Kontanthjælpsloftets konsekvenser for børn skal drøftes i samråd

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen skal i samråd om de konsekvenser, kontanthjælpsloftet kan have for børn.

Beskæftigelsesministeren skal i samråd torsdag den 2. juni 2016 om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet.

Det er med særligt fokus på de nye tal, der viser, at 7.000 børn i Danmark som følge af kontanthjælpsloftet vil komme under den tidligere regerings fastsatte grænse for økonomisk fattigdom.

Beskæftigelsesudvalget har blandt andet bedt ministeren redegøre for problematikken omkring, at 7.000 børn i Danmark kommer under den nu afskaffede fattigdomsgrænse, og om ministeren af den grund vil foretage ændringer i kontanthjælpsloftet.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Leif Lahn Jensen (S).