Spring over hovedmenu

NYHED / 23-05-2016

Ministeren kaldes i samråd om ressourceforløb

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen er kaldt i samråd om ressourceforløb, der afholdes på torsdag.

Beskæftigelsesudvalget har indkaldt beskæftigelsesministeren til et samråd torsdag den 26. maj 2016 om effekterne af ressourceforløb.

Udgangspunktet for et ressourceforløb er, at borgeren har en arbejdsevne med et udviklingspotentiale, som på sigt kan realiseres og udvikles på arbejdsmarkedet.

Indsatsen i ressourceforløbet tilrettelægges efter, at borgerens arbejdsevne udvikles i løbet af de op til fem år, som ressourceforløbet kan vare.

På samrådet vil ministeren blive bedt om at redegøre for effekterne af ressourceforløb, proceduren ved tilkendelse af ressourceforløb og svare på, om der er en overrepræsentation af døende på ressourceforløb.

Samrådsspørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Gejl (ALT).