Spring over hovedmenu

NYHED / 04-05-2016

Ny positivliste giver ledige flere muligheder for seks ugers jobrettet uddannelse

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

En ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse er offentliggjort af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Den nye liste er udvidet med kortere uddannelsesforløb inden for handels- og kontorområdet, industriens område og transport- og serviceerhvervets område.

De nye muligheder for flere kortere uddannelsesforløb skal imødekomme lediges behov for en særlig hurtig og målrettet opkvalificering.

Retten til seks ugers selvvalgt uddannelse blev med beskæftigelsesreformen omlagt til en ordning med ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

Retten til seks ugers jobrettet uddannelse tilfalder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser, der samtidigt har en erhvervsfaglig uddannelse.

Ledige kan deltage i ét jobrettet uddannelsesforløb eller kursus fra positivlisten.

Læs mere om den nye positivliste på STARs hjemmeside

Temaside om seks ugers jobrettet uddannelse