Spring over hovedmenu

NYHED / 02-06-2016

Efter reform: Færre unge falder tilbage til kontanthjælpssystemet

Før kontanthjælpsreformen var 34 procent af de unge tilbage i kontanthjælpssystemet et år efter, at de forlod det. I dag er det kun 22 procent, og stadig flere unge forlader systemet til fordel for en uddannelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet en analyse, der ser på, hvad der er sket med unge i alderen 25-29 år uden uddannelse et år efter, at de forlod kontanthjælpssystemet, og om det har ændret sig efter kontanthjælpsreformen.

Med kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev der indført uddannelseshjælp på SU-niveau til 25-29-årige unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse og stillet krav om, at de skal i gang med en uddannelse. Før reformen modtog de 25-29-årige kontanthjælp på voksensats, og uddannelsespålæg gjaldt alene for unge under 25 år.

Analysen viser overordnet, at færre unge i dag falder tilbage til kontanthjælpssystemet end før reformen, hvor 34 procent af de unge var tilbage i kontanthjælpssystemet igen efter et år. I dag er det derimod kun 22 procent af de unge, der er retur efter et år.

Samtidig viser analysen, at flere unge, der har været i kontanthjælpssystemet, går i gang med en uddannelse. 36 procent af de unge starter i dag på en uddannelse inden for tre måneder efter, at de er ophørt med at modtage uddannelseshjælp. Før reformen var det 30 procent af de unge.

Ses der isoleret på de unge, der forlader kontanthjælpssystemet for at gå i gang med en uddannelse, fastholdes en større andel i uddannelse. I dag er 44 procent af de unge fortsat i gang med uddannelsen efter et år. Før reformen var tallet 37 procent.