Spring over hovedmenu

NYHED / 30-06-2016

Evaluering: 16 kommuner har afprøvet nye jobrettede samtaleforløb med succes

Kommunernes jobkonsulenter kan i højere grad vejlede og motivere ledige og forbedre lediges ansøgninger, når jobkonsulenterne besidder viden om arbejdsmarkedet, viser ny evaluering.

Projekt ”Jobrettet samtale” involverer 16 kommuner, der har indført jobrettede samtaleforløb med ressourcestærke kontanthjælpsmodtagere.

Projektet er netop blevet evalueret og viser, at jobrettede samtaler baseret på viden om arbejdsmarkedet har bidraget til bedre og mere målrettede samtaler, hvor ledige får kvalificeret vejledning om jobmuligheder og jobansøgninger. De jobrettede samtaler har samtidig motiveret de ledige og bidraget til, at de tager større ejerskab for egen jobsøgning.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Regeringen er optaget af, at ledige får kvalificeret vejledning, når de møder op til samtaler i landets jobcentre. Det kræver, at jobcentrene har et godt kendskab til arbejdsmarkedet og de lokale virksomheder. Derfor har vi med beskæftigelsesreformen, der er gennemført de seneste år, styrket samarbejdet med virksomhederne i jobcentrene. Samtidig forventer vi, at ledige også selv tager ejerskab og griber de muligheder, der opstår. Det glæder mig derfor, at projektet med jobrettede samtaler viser, at bedre uddannede jobkonsulenter med viden om arbejdsmarkedet øger kvaliteten af samtalerne. Nu handler det om, at få de mange gode erfaringer fra projektet ført videre til flere kommuner, og derfor har vi afsat yderligere ti millioner kroner til indsatsen.

De jobrettede samtaler er bygget op omkring på tre nye kerneelementer: 

  • Kommunernes jobkonsulenter skal have større viden om arbejdsmarkedet og de lokale virksomheder, som skal danne udgangspunkt for samtalerne.
  • Jobkonsulenterne skal coache og vejlede ledige ved hjælp af nye samtaleteknikker, der inddrager, motiverer og tager afsæt i den enkelte ledige. 
  • Ledige skal bruge de nye digitale værktøjer – selvbooking og jobloggen – for på den måde at tage større ejerskab for egen indsats.

Projektet udspringer af kontanthjælpsreformen, der har fokus på, at ressourcestærke ledige bliver mødt med klare krav og forventninger om at søge job, så de hurtigt kan komme i beskæftigelse. Et større jobfokus betyder, at jobkonsulenternes opgave i højere grad bliver at understøtte ledige i jobsøgningen, hvilket stiller krav om en større viden om arbejdsmarkedet og de lokale virksomheder.

Samtidig blev der med reformen udviklet en række digitale værktøjer – blandt andet Joblog og Selvbooking – der skal understøtte den jobrettede samtale og medvirke til, at ledige tager ansvar for egen indsats.