Spring over hovedmenu

NYHED / 20-06-2016

Kommuner får guide om ressourceforløb

Landets kommuner har netop modtaget en guide om det gode ressourceforløb. Guiden er et blandt flere initiativer, der skal sikre mere kvalitet i ressourceforløb.

Forligskredsen bag reformen af førtidspension og fleksjob har fokus på at sikre kvalitet i ressourceforløb og er blevet enige om at iværksætte en række initiativer, der skal under understøtte det. Målet er at skabe ressourceforløb, der bringer udsatte borgere tættere på arbejdsmarkedet blandt andet igennem øget fokus på den virksomhedsrettede indsats og inddragelse af den enkelte borger.

Et af initiativerne er en guide om det gode ressourceforløb, som beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen netop har sendt ud til landets kommuner.

Guiden er baseret på viden fra evalueringer og analyser samt erfaringer fra kommuner og fungerer som inspiration til kommunernes arbejde med at udvikle indsatser i ressourceforløb.

Guiden har fokus på: 

  • Borgerinddragelse
  • Virksomhedsrettet indsats og jobperspektiv
  • Borgerens progression
  • En god tværfaglig indsats og koordinering på tværs af forvaltninger

Foruden guiden har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) oprettet et rejsehold, der blandt andet skal udbrede det gode ressourceforløb via sparringsbesøg i alle kommuner, der løber af stablen frem til og med september. STAR står også bag 11 workshops for ledere i landets kommuner med fokus på det tværfaglige samarbejde.

Derudover er der igangsat en større brugerundersøgelse blandt borgere i ressourceforløb, der skal give et samlet billede af, hvordan borgere på tværs af landet oplever forløbene.