Spring over hovedmenu

NYHED / 29-06-2016

Ny hjemmeside informerer om rettigheder og pligter for udstationerede

”Workplace Denmark” er navnet på en ny hjemmeside, der skal oplyse udenlandske virksomheder og udstationerede medarbejdere om deres rettigheder og pligter i Danmark.

Udenlandske virksomheder og udstationerede medarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde, kan på hjemmesiden workplacedenmark.dk finde relevant information om deres rettigheder og pligter, når de opholder sig i Danmark.

Hjemmesiden oplyser blandt andet om regler for opholds- og arbejdstilladelse, om hvilke love de udstationerede medarbejdere er omfattet af – eksempelvis udstationeringsloven, hvis de arbejder for en udenlandsk arbejdsgiver – og at udenlandske virksomheder i Danmark skal anmelde sig til Registret for Udenlandske Tjenesteydelser (RUT), så de danske myndigheder kan føre tilsyn med dem.

Informationen er delt op i fire temaer:

  • Arbejdsvilkår – giver overblik over de minimumsrettigheder, som udstationerede medarbejdere er sikret, når de arbejder i Danmark.
  • Sundhed og sikkerhed – giver et overblik de danske arbejdsmiljøregler og arbejdsgivernes forpligtigelser. Udstationerede medarbejdere har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø i Danmark.
  • Skat og moms – giver et overblik over de vigtigste regler på skatteområdet. Udenlandske virksomheder og udstationerede er omfattet af dansk skattelovgivning.
  • Regler om udstationering – giver et overblik over relevant lovgivning, som udstationerede medarbejdere og udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark, er omfattet af.

Hjemmesiden er produceret af Arbejdstilsynet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, SKAT og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.