Spring over hovedmenu

NYHED / 13-06-2016

Pension udbetalt i 2015 bliver nu efterreguleret

Alle pensionister modtager i den kommende tid en opgørelse over, om deres folkepension eller førtidspension udbetalt i 2015 skal efterreguleres.

Folkepension og førtidspension bliver som noget nyt udbetalt løbende på baggrund af pensionistens forskudsopgørelse. Den udbetalte folkepension og førtidspension bliver året efter efterreguleret på baggrund af årsopgørelsen fra SKAT.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Med den nye model, som alle Folketingets partier står bag, får vi et langt mere fair og rimeligt pensionssystem, hvor alle pensionister får lige præcis dét, de er berettiget til. Det betyder, at en del får penge tilbage, mens andre får en opkrævning - helt på samme måde, som man er vant til fra skattesystemet. Og ligesom i skattesystemet har borgerne mulighed for at oplyse ændringer i deres indkomst i løbet af året, så de i videst muligt omfang undgår at skulle betale pension tilbage året efter.

Pensionister modtager opgørelsen fra Udbetaling Danmark i løbet af den kommende tid. Det fremgår heraf, om pensionen for 2015 er udbetalt med det korrekte beløb, om de får penge tilbage, hvis pensionen er blevet beregnet ud fra en højere indtægt, end den, som de rent faktisk har haft, eller om de skal betale penge tilbage, hvis det modsatte er tilfældet.

Den nye opgørelsesmodel for folkepension og førtidspension blev vedtaget af alle partier i Folketinget i juni 2014.