Spring over hovedmenu

NYHED / 29-06-2016

Praksisundersøgelse ser på kommunernes brug af sanktioner

Kommunerne er ikke gode nok til at håndtere sanktioner over for kontanthjælpsmodtagere, viser ny praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen.

Som et led i kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft 1. januar 2014, blev der indført nye sanktioner over for borgere på kontanthjælp og uddannelseshjælp. 

Ankestyrelsen har netop udarbejdet den anden af tre planlagte praksisundersøgelser, der ser på, hvordan kommunerne anvender de nye sanktionsregler i kontanthjælpssystemet. 

Praksisundersøgelsen omfatter 131 sager fra 13 kommuner, og viser at:

  • 26 procent af kommunernes afgørelser (34 sager) er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.
  • 21 procent af sagerne (27 sager) er ikke tilstrækkeligt oplyst til, at Ankestyrelsen kan vurdere, om afgørelserne er i overensstemmelse med lovgivning og praksis.
  • 53 procent af sagerne (70 sager) ville være blevet ændret på det foreliggende grundlag, hvis borgeren havde klaget over kommunens afgørelse, og Ankestyrelsen havde afgjort sagerne. 

Som opfølgning på praksisundersøgelsen vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) tage kontakt til KL på direktionsniveau og drøfte, hvordan KL kan understøtte, at kommunerne implementerer de nye sanktionsregler og administrerer sanktionsreglerne korrekt. 

Samtidig vil STAR indarbejde Ankestyrelsens anbefalinger fra praksisundersøgelsen i en ny vejledning om rådighed og sanktioner, der vil blive sendt ud til kommunerne inden 1. oktober, samt afholde temamøder om praksisundersøgelsen for alle landets kommuner. 

Til efteråret kommer der yderligere to undersøgelser på området, der kan danne grundlag for flere initiativer. Det drejer sig om en samlet evaluering af hele sanktionsområdet, samt den tredje og sidste praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af sanktioner, der sættes i gang i denne måned.    

Om praksisundersøgelsen

Praksisundersøgelsen omhandler kommunernes anvendelse af reglerne om: 

  • Udeblivelser fra samtaler 
  • Overholdelse af aftaler om jobsøgning'
  • Registrering af jobsøgningsaktiviteter i Jobnet 
  • Den skærpede sanktion ved manglende vilje til at stå til rådighed.