Spring over hovedmenu

NYHED / 06-06-2016

Regeringens resultater det første år

Folketingsåret 2015/16 lakker mod enden, og derfor ser vi tilbage på de resultater, som regeringen har fået gennemført i løbet af det første år. Et arbejdsmarked med høj beskæftigelse har været et af fokusområderne.

Regeringen har fået noget fra hånden og sat en retning mod et friere, rigere og rimeligere Danmark.

Blandt de mange resultater i folketingsåret 2015/16 kan nævnes de 2,4 mia. kr. ekstra til sundhed i 2016, en plan for vækst i hele Danmark, en jobreform med integrationsydelse og kontanthjælpsloft, en konsekvent og realistisk udlændingepolitik, skattelettelser for i alt 4 mia. kr. og en forstærket militær og civil indsats mod terrorbevægelsen ISIL.

Mange af resultaterne er opnået gennem et bredt samarbejde både i og uden for Folketinget, og en række aftaler inkluderer alle partier i Folketinget. Samtidig har regeringen genoplivet trepartsaftalerne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Sidstnævnte er især værd at tage med sig, hvis vi ser på beskæftigelsesområdet. Her er nogle af hovedresultaterne – foruden trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration – et nyt kontanthjælpsloft, der understøtter, at det bedre kan betale sig at arbejde, samt et tryggere dagpengesystem, der skaber den nødvendige ro på dagpengeområdet og sikrer et større incitament til at tage alle typer af job.

Øvrige resultater på beskæftigelsesområdet:

  • Der er indført et nyt refusionssystem med styrkede incitamenter til at få ledige i arbejde.
  • Pensionsalderen er blevet forhøjet til 68 år for personer, der fylder 67 år i 2030 eller senere.
  • Reglerne om kønsopdelt lønstatistik er blevet ændret, så det fremover er virksomheder med mere end 35 ansatte og 10 mænd og 10 kvinder med samme arbejdsfunktion, der er omfattet af reglerne. 
  • Borgere på sygedagpenge har fortsat ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser. 
  • EU’s håndhævelsesdirektiv er blevet implementeret i Danmark. 
  • Sager om førtidspension er blevet forenklet, så kommunernes rehabiliteringsteam ikke længere behøver at behandle åbenlyse sager om førtidspension. 
  • Arbejdsmiljøindsatsen blevet målrettet, så arbejdsmiljøindsatsen i højere grad er rettet mod de virksomheder, der har størst risiko for arbejdsmiljøproblemer.

Regeringens resultater - Folketingsåret 2015/16 (PDF)

Finansministeriets temaside om regeringens resultater