Spring over hovedmenu

NYHED / 11-06-2016

Sammen om integration: Brug for virksomheder til at integrere flygtninge

Integration sker blandt gode kolleger. Derfor ønsker regeringen, at flere virksomheder tager del i arbejdet med at integrere nytilkomne flygtninge og står bag initiativet virksomhedspartnerskabet ”Sammen om integration”.

"Sammen om integration" er et initiativ, som er skabt af regeringen sammen med en række virksomheder på et topmøde om integration på Marienborg i september 2015.

Målet er, at virksomhederne får glæde af hinandens erfaringer, så flere nytilkomne flygtninge får mulighed for hurtigt at komme ud på en virksomhed.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Kun omkring hver tredje flygtning er i arbejde efter tre år i Danmark. Det er helt uholdbart. Regeringen har derfor lavet en aftale med arbejdsmarkedets parter, der betyder, at flygtninge med den nye Integrationsgrunduddannelse lettere kan blive en del af arbejdsmarkedet og få brugbar erfaring. Det er til gavn for den enkelte flygtning og for danske virksomheder. Vi indfører også en bonus til virksomheder, der ansætter flygtninge i integrationsprogrammet på helt almindelige vilkår. Alt sammen med det mål, at de flygtninge, som kommer til Danmark og får opholdstilladelse, hurtigst muligt kommer til at kunne forsøge sig selv og deres familier.