Spring over hovedmenu

NYHED / 14-06-2016

Samråd om arbejdsmiljø på Siemens Wind Power og Vestas

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen er kaldt i et nyt samråd om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og Vestas.

Beskæftigelsesudvalget har kaldt beskæftigelsesministeren i samråd den 23. juni 2016 om arbejdsmiljøet på Siemens Wind Power og Vestas samt om substitution på arbejdsmiljøområdet.

Beskæftigelsesministeren skal besvare tre samrådsspørgsmål: 

BQ: Kan ministeren – i modsætning til hvad han oplyste på samråd den 27. maj 2016 - bekræfte, at Siemens Wind Power allerede i 2007 meddelte Arbejdstilsynet om anvendelsen af Epoxy? 

BR: Vil ministeren tage initiativ til, at Arbejdstilsynet reviderer deres redegørelse om Arbejdstilsynets rolle vedr. erhvervssygdomme på Siemens Wind Power i lyset af de nye oplysninger fra virksomheden om, at tilsynet angiveligt allerede i 2007 fik oplysninger fra virksomheden om brugen af epoxy? 

BS: I forlængelse af samrådet den 27. maj 2016 bedes ministeren redegøre for: a) Udviklingen af substitution på arbejdsmiljøområdet de seneste 20 år? b) Hvorfor gives der så få påbud om substitution? c) Hvorfor er der stort set ikke forsket i substitution? d) Ministeriets og Arbejdstilsynets strategi for at få fjernet flere farlige produkter og arbejdsprocesser på arbejdsmarkedet? e) Baggrunden for, at ministeren ikke gav rigtige oplysninger til BEU – og hvad ministeren vil gøre for at sikre, at det ikke sker igen?