Spring over hovedmenu

NYHED / 16-06-2016

Status på virksomhedernes rekruttering i foråret 2016

Flere virksomheder har problemer med at rekruttere nye medarbejdere end sidste år, viser den seneste rekrutteringsanalyse.

I foråret 2016 har der været ca. 15.600 forgæves rekrutteringer, hvor virksomheder ikke umiddelbart kunne få besat en ledig stilling med den profil, de søgte. Det er 32 procent flere end i foråret 2015, hvor der var 11.900 forgæves rekrutteringer. Det viser den seneste halvårlige rekrutteringsanalyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Antallet af forgæves rekrutteringer er dog langt fra de 66.000, som virksomhederne oplevede i efteråret 2007. 

Det er især hotel og restauration samt bygge og anlæg, der har haft problemer med at rekruttere, og særligt elektrikere, tømrer, kokke, programmører og systemudviklere har virksomhederne søgt forgæves efter.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

- Vi skal være meget opmærksomme på, at flere brancher nu oplever udfordringer med at rekruttere. Det koster ordrer, når virksomhederne ikke kan få den fornødne arbejdskraft, og derfor har regeringen i de igangværende trepartsforhandlinger netop fokus på at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne.

- Det er samtidig afgørende, at jobcentrene leverer en effektiv og målrettet virksomhedsservice, og at virksomhederne gør brug af mulighederne for rekrutteringsservice i beskæftigelsessystemet. Jeg er derfor også glad for at se, at virksomhederne ser ud til i højere grad at gøre brug af beskæftigelsessystemet, når de skal rekruttere arbejdskraft. 

Virksomheder bruger i højere grad beskæftigelsessystemet
To ud af tre virksomheder, der har rapporteret om forgæves rekrutteringer, har brugt beskæftigelsessystemet og har enten slået stillingen op på Jobnet eller været i kontakt med et jobcenter, en a-kasse eller fagforening. Sidste forår var det kun halvdelen af virksomhederne, der havde gjort det samme. 

Det fremgår også, at flere virksomheder end sidste år har søgt efter nye medarbejdere. I foråret 2016 angav 29 procent af alle virksomheder, at de har søgt efter nye medarbejdere, mens det i foråret 2015 var 24 procent.

Endelige viser analysen, at selvom stadig flere virksomheder oplever rekrutteringsudfordringer, er det fortsat et flertal, der melder, at de succesfuldt har rekrutteret nye medarbejdere. Ud af alle virksomheder har 23 procent ikke haft rekrutteringsudfordringer, 6 procent har oplevet udfordringer med at rekruttere, mens de resterende 71 procent ikke har søgt efter nye medarbejdere.

Om rekrutteringsanalysen

Rekrutteringsanalysen giver et øjebliksbillede af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Analysens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark.

I analysen er der tale om forgæves rekruttering, hvis virksomheden slet ikke får ansat en person til den pågældende stilling, som dermed forbliver ubesat, eller hvis stillingen efterfølgende bliver besat, men med en medarbejder med en anden profil.