Spring over hovedmenu

NYHED / 01-07-2016

Arbejdsskader overflyttes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring pr. 1. juli 2016

Sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen overflyttes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring under ATP. Det sker som led i regeringens plan for udflytning af statslige arbejdspladser.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog den 26. april 2016, at sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen overflyttes til en ny selvejende institution, som hedder Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Den 1. juli 2016 træder loven i kraft, og fremover vil behandlingen af konkrete arbejdsskadesager og private erstatningssager altså ske i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der administreres af ATP.

Jørn Neergaard Larsen siger:

- Regeringen er optaget af, at man får en korrekt og hurtig sagsbehandling, hvis man kommer til skade på arbejdet. ATP har meget erfaring med drift af andre sagsbehandlingsområder, og de har vist, at de formår at håndtere omfattende sagsbehandling sikkert og effektivt.

- Den erfaring forventer regeringen på sigt vil blive en fordel for arbejdsskadesagerne. Og jeg mener, at en overflytning af sagsbehandlingen til ATP er et godt og vigtigt skridt, som kan være med til at udvikle arbejdsskadeområdet.

- Når det er sagt, ved man fra tidligere erfaring med udflytning af statslige arbejdspladser, at det formentlig vil give længere sagsbehandlingstid i en overgang. Der er allerede i dag fokus på dette, og der bl.a. ansat over 110 ekstra medarbejdere siden december 2015 til at imødegå denne udfordring.

- Arbejdsskadeområdet et område, hvor arbejdsmarkedets parter er tæt involveret. Derfor har arbejdsmarkedets parter en central placering i bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal fremover overtage alle Arbejdsskadestyrelsens sagsbehandlingsopgaver samt de opgaver, der er forbundet med finansiering og betaling af erstatning og godtgørelse ved erhvervssygdomme.

Overflytningen af området har kun betydning for myndighedsansvaret og varetagelsen af opgaven. Der sker ikke ændringer af tilskadekomnes og forsikringsselskaberne rettigheder og pligter. Der er alene tale om, at administrationen og den konkrete sagsbehandling fremover varetages i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.