Spring over hovedmenu

NYHED / 05-07-2016

Flygtninge kan nu ansættes i IGU-job

Virksomheder kan fra 1. juli ansætte flygtninge på den nye integrationsuddannelse (IGU), som har til formål at integrere flygtninge på det danske arbejdsmarked.

Den nye integrationsgrunduddannelse (IGU), der er et resultat af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration, er trådt i kraft pr. 1. juli 2016.

IGU er et toårigt uddannelsesforløb målrettet flygtninge, hvis kvalifikationer og produktivitet endnu ikke står mål med kravene på det danske arbejdsmarked.

IGU omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling hos en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse. På den måde får flygtninge mulighed for både at arbejde og opkvalificere sig til det danske arbejdsmarked.

For at sikre det bedst mulige grundlag for, at jobcentrene kan hjælpe med at matche flygtninge og virksomheder – også på tværs af kommunegrænser – anbefales det, at virksomheder eller jobcentre slår IGU-jobbene op på Jobnet, og at flygtninge udfylder et CV på jobnet.