Spring over hovedmenu

NYHED / 06-07-2016

Information til kommuner om kontanthjælpsloft og 225-timersregel

En ny bekendtgørelse, vejledning og guide skal hjælpe kommuner og Udbetaling Danmark med at implementere kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udarbejdet nye retningslinjer om kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen, som kommuner og Udbetaling Danmark kan benytte, når de skal implementere de nye kontanthjælpsregler, der kan få konsekvenser for borgernes ydelser fra 1. oktober 2016.

Det drejer sig konkret om en ny bekendtgørelse og vejledning om kontanthjælpsloftet samt en guide til undtagelsesbestemmelserne til 225-timersreglen:

Bekendtgørelsen til kontanthjælpsloftet beskriver reglerne for nedsættelse af hjælp i forbindelse med kontanthjælpsloftet og fordelingen af opgaver mellem kommunerne og Udbetaling Danmark.

Vejledningen til kontanthjælpsloftet gennemgår de centrale elementer i administrationen af kontanthjælpsloftet.

Guiden til undtagelsen fra 225-timersreglen skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen.

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen trådte i kraft den 1. april 2016 og har virkning fra den 1. oktober 2016. Der gælder en overgangsordning for 225-timersreglen til 1. april 2017.