Spring over hovedmenu

NYHED / 04-07-2016

Vejledning til jobcentre om bedre virksomhedsservice

Ny vejledning til landets jobcentre har fokus på bedre virksomhedsservice på tværs af kommunegrænser, så virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) står bag en ny vejledning til jobcentrene om koordineret tværkommunal virksomhedsservice.

Med den koordinerede og tværkommunale virksomhedsservice, der udspringer af beskæftigelsesreformen, har jobcentrene fået forpligtelse til at koordinere servicen til virksomheder på tværs af jobcentre. Det indebærer, at det enkelte jobcenter skal samarbejde med andre jobcentre, hvis en virksomhed henvender sig og ønsker at rekruttere medarbejdere, og det ikke er muligt at finde en egnet kandidat blandt kommunens ledige.

Vejledningen er bygget op omkring fem anbefalinger, der uddybes med inspiration og eksempler fra de jobcentre, der allerede er godt i gang med at samarbejde på tværs af kommunegrænser.

De fem anbefalinger til jobcentrene:

  • Gå i dialog med virksomheden for at afdække virksomhedens ønske om rekruttering og afstemme forventninger og tidsfrister for den service, som jobcentret kan levere.
  • Tilskynde virksomheden til at slå deres ledige stillinger op online, så de er synlige for alle kandidater og andre jobcentre.
  • Lave en geografisk bred udsøgning blandt lediges CV’er og pr. e-mail opfordre egnede, ledige kandidater til at søge de opslåede job.
  • Agere tovholder og tage kontakt til andre jobcentre, når der ikke kan findes egnede kandidater ved digital udsøgning.
  • Bruge de formaliserede rekrutteringsaftaler og jobserviceaftaler som ramme for at levere en koordineret virksomhedsservice.