Spring over hovedmenu

NYHED / 30-08-2016

JobReform: Det skal bedre kunne betale sig at arbejde

Regeringen har præsenteret en helhedsplan for et stærkere Danmark. I helhedsplanen indgår anden fase af JobReformen, der øger tilskyndelsen til at arbejde via lavere skatter og til at spare op til alderdommen via pensionsopsparing.

Regeringen vil udnytte det gode udgangspunkt i dansk økonomi til at tackle de fremtidige udfordringer. Regeringens JobReform indeholder derfor justeringer af skatte- og overførselssystemet, der fremtidssikrer det danske arbejdsmarked og styrker sammenhængskraften.

Hovedelementerne i JobReformens anden fase er: 

  • Målrettet jobfradrag, der øger tilskyndelsen til at være i job for især beskæftigede med lav- og mellemindkomster. Årlig skattelempelse på knap 4.500 kr. 
  • Personer med en arbejdsindkomst over 300.000 kr. får kun det fulde målrettede jobfradrag, hvis de samtidig indbetaler til pension. Det sker i form af en PensionsBonus, der understøtter tilskyndelsen til at spare op til alderdommen via pensionsopsparing. 
  • Topskattesatsen nedsættes med 5 pct.point for indkomster op til 1 mio. kr. Det giver en målrettet lempelse til højtkvalificerede, og reducerer skatten på den sidst tjente krone for knap 90 pct. af alle topskatteydere. 
  • Der indføres i 2017-2019 en jobpræmie for nuværende langtidsledige, som giver ekstra tilskyndelse til beskæftigelse for ledige, der har været uden job i mindst et år. Jobpræmien kan give en skattefri gevinst på op til 45.000 kr. over to år. 
  • PSO-afgiften afskaffes. Det øger borgernes rådighedsbeløb og forbrugsmuligheder. Samtidig understøttes vækst og grøn omstilling, ligesom EU-kritikken af PSO-systemet løses. 
  • Socialt frikort for hjemløse i 2018-2019, som giver mulighed for at tjene et skattefrit beløb ved arbejde.


Øvrige elementer i JobReformen er: 

  • Overførselssystemet skal ikke hæmme beskæftigelse. Derfor foretages justeringer af visse overførsler i form af afdæmpet regulering i 2024-2025, justering af seniorjobordningen, dagpengekarens for dimittender, tilpasninger af børne- og ungeydelsen, revalideringsordningen og voksenlærlingeordningen, samt effektivisering af a-kasser. 
  • Som en del af finansieringen af JobReformen afskaffes grøn check fra 2017, og rentefradraget nedsættes gradvist fra 2021-2025.

I JobReformens første fase blev der indført et nyt kontanthjælpsloft, skærpet rådighed i form af en 225-timers regel og ret til fire ugers ferie for kontanthjælpsmodtagere i stedet for fem uger.

Læs udspillet Et stærkere Danmark – JobReform (PDF)