Spring over hovedmenu

NYHED / 30-09-2016

Arbejdsmarkedets Hus flytter til ny adresse

I år 2019 flytter Arbejdsmarkedets Hus til ny adresse lokaliseret centralt i Købehavn på samme adresse som Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesministeriet har besluttet at indrette et nyt, tidssvarende og centralt placeret Arbejdsmarkedets Hus.

Fremover bliver adressen Ved Stranden 8 – hvor Beskæftigelsesministeriet bor i dag. Arbejdsmarkedets Hus vil fortsat være et selvstændigt hus med egen indgang og afskærmet fra resten af karréen.

Tidsperspektivet er indflytning i 2019.

Fakta om Arbejdsmarkedets Hus

Arbejdsretten, Tjenestemandsretten, Faglig Voldgift og Forligsinstitutionen holder til i Arbejdsmarkedets Hus.

Derudover holder Tvistighedsnævnet, Afskedigelsesnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhed møder i huset.