Spring over hovedmenu

NYHED / 01-09-2016

Helhedsplan: Initiativer på Beskæftigelsesministeriets område

Her kan du finde en oversigt over initiativerne i regeringens helhedsplan for et stærkere Danmark på Beskæftigelsesministeriets område.

Initiativerne på Beskæftigelsesministeriets område er fordelt på følgende indsatsområder: 

 • Det skal bedre kunne betale sig at arbejde.
 • Lidt senere pension for at sikre fremtidens velfærd.
 • Øget opsparing til en tryg alderdom.
 • Styr på flygtningestrømmen.

JobReform: Det skal bedre kunne betale sig at arbejde
Med JobReformens anden fase vil regeringen sænke skatten på arbejde og justere en række ydelser, så det bedre kan betale sig at arbejde.

På Beskæftigelsesministeriets område indgår følgende initiativer: 

 • Der indføres i 2017-2019 en jobpræmie for nuværende langtidsledige, som giver ekstra tilskyndelse til beskæftigelse for ledige, der har været uden job i mindst et år. Jobpræmien kan give en skattefri gevinst på op til 45.000 kr. over to år.  
 • Der indføres i 2018-2019 et socialt frikort for hjemløse, som giver mulighed for at tjene et skattefrit beløb ved arbejde.

Justeringer af overførselsindkomster:

 • Forlængelse af mindreregulering af offentlige overførselsindkomster i 2024 og 2025. 
 • Afskaffelse af voksenlærlingeordningen for beskæftigede. 
 • Justering af seniorjobordningen. 
 • En måneds dagpengekarens for alle dimittender for dimittender.
 • Afskaffelse af revalideringsordningen. 
 • Effektivisering af a-kasserne.

Senere pension
Regeringen ønsker, at efterløns- og pensionsalderen i højere grad matcher udviklingen i middellevetiden, og foreslår derfor: 

 • Folkepensions hæves med seks måneder den 1. januar 2025 – fra 67 år til 67½ år.
 • Efterlønsalderen forhøjes med seks måneder den 1. januar 2021 – fra 63 til 63½ år.
 • Ny seniorfleksjobordning for nedslidte.

Øget opsparing til en tryg alderdom
Regeringen ønsker, at pensionsopsparingen skal øges, så flere bliver mere uafhængige af staten i alderdommen, og foreslår derfor: 

 • Gradvis indførelse af en obligatorisk pensionsopsparing for personer uden eller med meget begrænsede pensionsindbetalinger. 
 • Ny pensionsbonus, der giver personer med indkomst over 300.000 kroner et ekstra jobfradrag, hvis de sparer op til pensionen. 
 • Ny aldersopsparing skal øge tilskyndelsen til at spare op til sidst i arbejdslivet.

Styr på flygtningestrømmen
Regeringen ønsker at fortsætte indsatsen for at få styr på flygtningestrømmen og skærper derfor blandt andet optjeningsprincipperne for flere velfærdsydelser. 

På Beskæftigelsesministeriets område drejer det sig om: 

 • Beskæftigelseskrav for kontanthjælp.
 • Stramning optjeningskrav for at opnå ret til fuld førtidspension og folkepension.
 • Stramning af opholdskrav for at opnå ret til fuld børnecheck og børnetilskud.

Beskæftigelsesministeren fortæller om øget opsparing til en tryg alderdom